TỦ MÁT PHÒNG THÍ NGHIỆM SEREIS BIO COMPACT II

TỦ MÁT PHÒNG THÍ NGHIỆM SEREIS BIO COMPACT II

logo

Đường dây nóng

0934178050

TỦ MÁT PHÒNG THÍ NGHIỆM SEREIS BIO COMPACT II

Mã sản phẩm: H007-6
Liên hệ
TỦ MÁT PHÒNG THÍ NGHIỆM Hãng sản xuất: Gram – Đan Mạch SERIES Bio Compact II

TỦ MÁT PHÒNG THÍ NGHIỆM
Hãng sản xuất: Gram – Đan Mạch
SERIES Bio Compact II
-      Tủ mát chuyên dụng cho phòng thí nghiệm
-      Thể tích: 125, 218, 250, 346 và 583 lít.
-      Khoảng nhiệt độ cài đặt: 2 đến 15 oC (series RR) hoặc -5 đến -25 oC (series RF)
-      Cài đặt & hiển thị số giá trị nhiệt độ.
-      Cảnh báo khi nhiệt độ cao hoặc thấp hơn nhiệt độ cài đặt.
-      Tác nhân làm lạnh: R600a hoặc R134a
-      Tự động xả đông
-      Tủ có cổng thông vào trong tủ thuận tiện cho việc quan sát nhiệt độ thực trong tủ bằng đầu dò nhiệt độ bên ngoài

TỦ MÁT TRỮ MÁU
Hãng sản xuất: Gram – Đan Mạch
SERIES Bio Blood
-      Tủ mát chuyên dụng cho lưu trữ mẫu máu trong linh vực y tế
-      Thể tích: 425, 500,600, 660, 930, 1270, 1400 lít.
-      Khoảng nhiệt độ cài đặt: 2 đến 6 oC (series RR),-5 đến -25 oC (series RF) hoặc -5 đến -35 oC (series PF)
-      Cài đặt & hiển thị số giá trị nhiệt độ.
-      Cảnh báo khi nhiệt độ cao hoặc thấp hơn nhiệt độ cài đặt.
-      Tác nhân làm lạnh: R290 hoặc R134a
-      Tự động xả đông
-    Tủ có cổng thông vào trong tủ thuận tiện cho việc quan sát nhiệt độ thực trong tủ bằng đầu dò nhiệt độ bên ngoài.

TỦ ÂM SÂU PHÒNG THÍ NGHIỆM
Hãng sản xuất: Gram – Đan Mạch
SERIES BIO MIDI
-      Tủ âm sâu chuyên dùng cho phòng thí nghiệm, y tế.
-      Thể tích: 425, 625 lít.
-      Khoảng nhiệt độ cài đặt: 2 đến 15 oC (series RR),-5 đến -25 oC (series RF) hoặc -5 đến -40 oC (series EF)
-      Cài đặt & hiển thị số giá trị nhiệt độ.
-      Cảnh báo khi nhiệt độ cao hoặc thấp hơn nhiệt độ cài đặt.
-      Tác nhân làm lạnh: R290 hoặc R134a
-      Tự động xả đông
Tủ có cổng thông vào trong tủ thuận tiện cho việc quan sát nhiệt độ thực trong tủ bằng đầu dò nhiệt độ bên ngoài.

TỦ ÂM SÂU PHÒNG THÍ NGHIỆM
Hãng sản xuất: Gram – Đan Mạch
SERIES BIO PLUS
-      Tủ âm sâu chuyên dùng cho phòng thí nghiệm, y tế.
-      Thể tích: 500, 600, 660, 930, 1270, 1400 lít.
-      Khoảng nhiệt độ cài đặt: 2 đến 15 oC (series RR),-5 đến -25 oC (series RF) hoặc -5 đến -35 oC (series EF)
-      Cài đặt & hiển thị số giá trị nhiệt độ.
-      Cảnh báo khi nhiệt độ cao hoặc thấp hơn nhiệt độ cài đặt.
-      Tác nhân làm lạnh: R290 hoặc R134a
-      Tự động xả đông
-      Tủ có cổng thông vào trong tủ thuận tiện cho việc quan sát nhiệt độ thực trong tủ bằng đầu dò nhiệt độ bên ngoài.

TỦ ÂM SÂU PHÒNG THÍ NGHIỆM
Hãng sản xuất: Gram – Đan Mạch
SERIES BIO ULTRA
-      Tủ âm sâu chuyên dùng cho phòng thí nghiệm, y tế.
-      Thể tích: 570 lít.
-      Khoảng nhiệt độ cài đặt: -60 đến -90 oC
-      Cài đặt & hiển thị số giá trị nhiệt độ.
-      Cảnh báo khi nhiệt độ cao hoặc thấp hơn nhiệt độ cài đặt.
-      Tác nhân làm lạnh: R404 hoặc R506