Thiết bị chiết béo XT10

Thiết bị chiết béo XT10

logo

Đường dây nóng

0934178050

Thiết bị chiết béo XT10

Mã sản phẩm: H006-3
Liên hệ
ANKOMXT10 Extractor là giải pháp phân tích bán tự động thay thế cho việc phân tích béo theo phương pháp soxhlet. XT10 cho phép làm tăng quá trình triết mẫu nhờ quá trình chiết được thực hiện ở áp suất và nhiệt độ cao. Model XT10 là giải pháp giá rẻ những vẫn mang hầu hết những ưu điểm của model XT15.

ANKOMXT10 Extractor là giải pháp phân tích bán tự động thay thế cho việc phân tích béo theo phương pháp soxhlet. XT10 cho phép làm tăng quá trình triết mẫu nhờ quá trình chiết được thực hiện ở áp suất và nhiệt độ cao. Model XT10 là giải pháp giá rẻ những vẫn mang hầu hết những ưu điểm của model XT15.

• Phương pháp được công nhận AOCS Am 5-04
• Chi phí phân tích thấp, dễ dàng sử dụng.
• Khả năng phân tích tới 100 mẫu/ngày.
• Hiệu suất thu hồi dung môi tới 90%.
• Điều khiển vi sử lý, hiển thị LCD.
• Chiếm rất ít diện tích phòng thí nghiệm