Bộ đo sinh khí

Bộ đo sinh khí

logo

Đường dây nóng

0934178050

Bộ đo sự sinh khí

Mã sản phẩm: H006-7
Liên hệ
Thiết bị đo sự sinh khí ANKOMRF Gas Production System cung cấp giải pháp nhanh, đơn giản cho việc quan sát và đo hàm lượng khí sinh ra một cách trực tiếp. Hệ thống cung cấp chuẩn bao gồm 05 chai đựng mẫu thể tích 1000ml (có thể chọn thêm những thể tích khác như 250ml, 500ml), đầu dò áp suất riêng cho từng chai đựng mẫu, đầu dò "zero Remote" dùng đo áp suất môi trường, bộ sạc pin 10 vị trí, dây kết nối và phần mềm sử dụng Windows XP hoặc Vista.

Thiết bị đo sự sinh khí ANKOMRF Gas Production System cung cấp giải pháp nhanh, đơn giản cho việc quan sát và đo hàm lượng khí sinh ra một cách trực tiếp.
Hệ thống cung cấp chuẩn bao gồm 05 chai đựng mẫu thể tích 1000ml (có thể chọn thêm những thể tích khác như 250ml, 500ml), đầu dò áp suất riêng cho từng chai đựng mẫu, đầu dò "zero Remote" dùng đo áp suất môi trường, bộ sạc pin 10 vị trí, dây kết nối và phần mềm sử dụng Windows XP hoặc Vista.

• Nghiên cứu quá trình tiêu hóa của động vật 

• Đo hoạt tính men (Yeast Activity)

• Nghiên cứu sự tạo khí sinh học (biogas)

• Những áp dụng liên quan đến sự sinh khí hoặc chân không

• Ghi nhận và điều khiển bằng hệ thống không dây.

• Dữ liệu lưu dưới dạng excel dễ dàng vẽ biều đồ.

Cổng lấy mẫu khí để đem phân tích bằng thiết bị khác.